Esélyegyenlőségi terv

Debrecen Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV
2014. november 1. - 2016. október 31. időszakra
 
1. Általános rendelkezések

1. Az esélyegyenlőségi tervet elfogadó felek

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény ( atovábbiakban: Esélytv.) 63. § (4) bekezdésben, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 12. §-ában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 13. §-ában meghatározottak alapján, a Kttv. 258. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján alkalmazandó Mt. 230. §-a értelmében
  • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) képviseletében Dr. Szekeres Antal jegyző (a továbbiakban: Munkáltató),
  • a hivatal közszolgálati tisztviselői nevében a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szakszervezeti Bizottsága (a továbbiakban: Szakszervezeti Bizottság), képviseletében Tóthné Garai Gyöngyi szakszervezeti titkár,
  • a Hivatal munkavállalói nevében Kaló István üzemi megbízott (a továbbiakban: Felek)

jelen Esélyegyenlőségi Tervet (a továbbiakban: Terv) fogadják el.

Az alábbi linkre kattintva a dokumentum teljes szövege olvasható vagy letölthető:

Esélyegyenlőségi_Terv.pdf